Tuhkaus ja maahan kätkeminen

Vainajan tuhkaus tapahtuu Helsingissä Malmin, Honkanummen tai Hietaniemen krematoriossa. Malmin ja Honkanummen osalta tuhkauksesta sovitaan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä ja Hietaniemen yksityisen krematorion osalta Krematoriosäätiön toimistossa. Tuhkaus toimitetaan viikon kuluessa siunauksen jälkeen.

Keskusrekisterissä sovitaan myös uurnan maahanlaskun ajankohdasta. Tuhkan voi haudata myös ilman uurnaa. Maahanlaskuun osallistuvat tavallisesti vain lähiomaiset hautausmaan vahtimestarin opastuksella. Omaiset voivat kuitenkin halutessaan pyytää siunauksen toimittanutta pappia mukaan.

Haudalla voi pitää rukoushetken. Papilta tai hautausmaan kappelista saa ”Maahan kätkeminen” –vihkosen, jossa on ohjeita rukoushetken viettämistä varten.

Samanlainen rukoushetki voidaan pitää silloin, kun arkku lasketaan hautaan siunaustilaisuudesta erillään. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun hauta on toisella paikkakunnalla.

Kallion kirkkoon haudattaessa keskusrekisterin hautapalvelut huolehtii uurnan siirtämisestä. Ennen uurnan viemistä hautaan vietetään rukoushetki muistoalttarin ääressä.