Toimituksen kulku

Siunaustoimituksessa noudatetaan kirkkokäsikirjan mukaista järjestystä. Ohjelman kulussa on useita vaihtoehtoja. Omaisten on hyvä keskustella yksityiskohdista siunaavan papin kanssa. Pappi ja kanttori auttavat mielellään myös virsien valinnassa. Sopivia veisattaviksi ovat varsinaisten hautausvirsien ohella muut vainajalle tai omaisille tutut ja rakkaat virret sekä kirkkovuoden ajankohtaan liittyvät virret.

Siunaustoimituksen ajan istutaan. Varsinaisten siunaussanojen ajaksi kuitenkin noustaan seisomaan.

Alku- ja loppusoitoista sekä virsien säestyksestä ja johdosta huolehtii kanttori. Hänenkin kanssaan voidaan sopia etukäteen, jos halutaan soitettavaksi tiettyjä kappaleita. Jos siunaustoimitukseen halutaan muita musiikkiesityksiä, esimerkiksi yksinlaulua, tulee omaisten järjestää itse esiintyjät.

Hautaan siunaaminen etenee seuraavasti:

Virsi (tai alkusoitto)
Alkusiunaus
Johdantosanat
(Yhteinen rippi)
Psalmi
Rukous
Raamatunluku ja papin puhe
(Uskontunnustus)
Siunaussanat
(Virsi)
Rukous
Isä meidän
Herran siunaus
Päätösmusiikki (virsi)

Siunaamisen yhteydessä pappi laskee hiekkaa arkun kannelle ja lausuu siunaamissanat. Raamatun luvun ja siunaamisen ajaksi seurakunta nousee seisomaan. Kukat voidaan laskea joko siunaustoimituksen alussa alkusoiton jälkeen tai lopuksi ennen päätösmusiikkia.

Jos vainaja haudataan välittömästi siunauksen jälkeen arkkuhautaan, arkku kannetaan loppusoiton aikana kirkosta. Uurnahautauksen yhteydessä arkku jää yleensä paikalleen alttarin eteen.

Hautaansiunaamista seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa vainajan nimi liitetään seurakunnan esirukoukseen. Vainajan nimi luetaan myös pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa ja hänen muistokseen sytytetään kynttilä. Näihin jumalanpalveluksiin omaiset ovat erityisen tervetulleita.

Hautaan siunaamisen kaava löytyy virsikirjan liiteosasta ja kirkollisten toimitusten kirjasta. Siunaaminen voidaan toimittaa myös hautausmessun kaavan mukaan, jolloin tilaisuudessa vietetään ehtoollista.


Lisätietoa

Virtuaaliesittely hautaan siunaamisesta

Hautaan siunaamisen kaava
Hautajaismessun kaava
Maahan kätkemisen kaava