Hautaan siunaaminen

Siunauksen varaus

Hautaan siunaaminen tapahtuu hautausmaan kappelissa, kirkossa tai haudalla yleensä kahden – kolmen viikon kuluessa kuoleman jälkeen. Helsingin kappeleissa siunauksia toimitetaan tiistaista lauantaihin.

Hautausmailla on Maunulaa lukuun ottamatta siunauskappeleita. Pienimpiin niistä mahtuu noin 50 ja suurimpaan, Hietaniemen uuteen kappeliin yli 200 saattajaa. Östersundomin hautausmaalla on kirkko. Siunausaika kappeleihin varataan keskusrekisterin hautapalveluista. Hietaniemessä sijaitsevaan yksityiseen Krematoriokappeliin varataan aika Krematoriosäätiöltä.

Kirkoissa tapahtuviin siunauksiin aika varataan kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Siunausaikaa sovittaessa on syytä varmistaa, että se sopii myös siunauksen toimittavalle papille.

Kappelien ja kirkkojen käyttö siunaustilaisuuksiin samoin kuin seurakuntasalien käyttö muistotilaisuuksiin on evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenille maksutonta. Muilta peritään vuokra. Siunaavan papin palvelut ovat kaikille maksuttomia, samoin kanttorin palvelut seurakunnan jäsenille.

Pappi ja kanttori

Vainajan siunaa tavallisesti hänen oman seurakuntansa pappi. Omaiset voivat toki pyytää siunausta toimittamaan muunkin tutun papin. On selvää, että tilaisuuden muotoutumista läheiseksi ja henkilökohtaiseksi edesauttaa, jos pappi tuntee entuudestaan vainajan tai omaisia.

On aina tärkeää, että omaiset ja pappi tapaavat ennen siunausta. Tällöin sovitaan siunauksen ohjelmasta ja pappi saa tietoa vainajan elämästä sekä omaisten odotuksista. Tässä yhteydessä voidaan keskustella luottamuksellisesti sellaisistakin asioista, joita ei toivota siunaustilaisuudessa otettavan esille. Tämä on hyvä tilaisuus käydä läpi kuolemaan liittyviä tunteita.

Siunaustilaisuuden musiikista vastaa joko kappelin vakinainen kanttori tai soittovuorossa oleva seurakunnan kanttori. Hän on paikalla ilman erillistä varausta, jos siunauksen toimittaa luterilaisen kirkon pappi. Musiikin suunnittelussa kannattaa olla yhteydessä kanttorin kanssa. Hän osaa auttaa sopivan musiikin valinnassa.


Lisätietoa:

Hietaniemen hautausmaan kappelit
Honkanummen hautausmaan kappelit
Malmin hautausmaan kappelit