Hautaamismuodot

Jos vainajalle halutaan oma hautapaikka eikä suvulla ole sellaista ennestään, on varattava uusi arkku- tai uurnahauta. Vainajan tuhka voidaan myös joko haudata tai sirotella muistolehtoon ilman omaa merkittyä hautapaikkaa. Vainajan muistolaatta sijoitetaan tällöin yhteiseen muistomerkkiin. Kallion kirkon uurnaholviin haudattujen nimilaatat sijoitetaan kirkkosalin seinään.

Helsinkiläiset saavat hautapaikan 25 vuodeksi ja paikasta peritään lunastushinta. Helsinkiläisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on maksuton. Haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostamisesta on lisäksi maksettava korvaus. Haudan lunastushinta on ulkopaikkakuntalaisille korkeampi kuin helsinkiläisille.

Joillakin hautausmaiden osilla on päätetty järjestää yhtenäinen hautojen hoito. Näiltä alueilta hautaa varattaessa peritään koko hautaoikeusajalta erikseen vahvistettu perushoitomaksu.

Arkkuhaudat

Uusia arkkuhautoja helsinkiläiset vainajat saavat Malmilta, Honkanummelta, Östersundomista sekä tunnustuksettomalta hauta-alueelta.

Näiltä hautausmailta on myös mahdollista lunastaa seurakunnalle palautunut, uudelleen käyttöön otettava hauta. Malmin hautausmaan vanhimmista osista (korttelit no:t 1-95 ja 100-104) seura-kuntayhtymälle palautuneita arkkuhautoja luovutetaan Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenille sekä lisäksi kotikuntalain 4 §:ssä tarkoitetuille vainajille ja heidän puolisoilleen, joille on myönnetty rintamapalvelutunnus.

Uurnahaudat

Malmilta, Honkanummelta, Maunulasta, Östersundomista ja tunnustuksettomalta hauta-alueelta luovutetaan uurnahautoja sekä helsinkiläisille että muualla kirjoilla oleville.

Kulosaaren hautausmaa on varattu ensisijaisesti Kulosaaressa asuville seurakunnan jäsenille. Uudet haudat siellä ovat vain uurnahautoja. Kallion kirkon uurnaholvista voivat paikan saada vain Helsingin seurakuntien jäsenet. Hietaniemestä uusia uurnahautoja vapautuu satunnaisesti ja niitä luovutetaan pääasiassa helsinkiläisille.

Muistolehdot

Erillisen oman haudan hankkiminen ei ole välttämätöntä. Hietaniemessä, Honkanummella, Kulosaaressa, Malmilla, Maunulassa, Östersundomissa ja tunnustuksettomalla hauta-alueella on muistolehtoja, joihin vainajan tuhka voidaan haudata joko uurnassa tai ilman uurnaa. Alueella on yhteiset muistomerkit, joihin voidaan sijoittaa sinne haudattujen muistolaatat.

Sirottelu

Hietaniemessä, Honkanummella ja Maunulassa on erillinen alue, jonne vainajan tuhka sirotellaan niin, etteivät omaiset ole mukana. Korttelissa on yhteinen muistomerkki muistolaattoja varten.

Toisen paikkakunnan hautausmaalle hautaaminen

On toki mahdollista haudata helsinkiläinen vainaja myös muualla olevalle hautausmaalle. Jotkut haluavat tulla haudatuiksi esimerkiksi synnyinpaikkakunnalleen tai kesäasuntonsa läheisyyteen. Tällöin haudan varaamisesta on sovittava kyseisen paikkakunnan seurakunnan kanssa.

Muualle kuin hautausmaalle hautaaminen

Vainajan tuhka voidaan haudata tai sirotella myös muualle kuin hautausmaalle tontin omistajan luvalla. Tälle paikalle ei kuitenkaan saa muodostua haudan tunnusmerkistöä. Tuhkan sirotteluun mereen tai järveen on oltava vesialueen omistajan lupa. Helsingin kaupunki on osoittanut tuhkan sirotteluun vesialueet Harmajan länsipuolelta ja Rysäkiven luoteispuolelta.