Hautausjärjestelyt

Omaiset voivat turvautua hautaustoimiston ja seurakunnan tukeen oman harkintansa mukaan. Osa järjestelyistä kuten siunaavan papin, hautapaikan sekä siunausajan ja –paikan varaaminen on täysin mahdollista ja hyödyllistä hoitaa itse.

Siunausajan varauksessa sovitetaan yhteen omaisten toiveet, kappelin tai kirkon varaukset, papin aikataulu ja muistotilaisuuden pitopaikka. Siunauksen toimittava pappi sekä siinä soittava kanttori auttavat tilaisuuden suunnittelussa. Papin ja omaisten välisessä tapaamisessa voi toki puhua muustakin suruun liittyvästä kuin käytännön järjestelyistä.

Hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksista, myyvät arkkuja ja uurnia sekä hoitavat sopimuksen mukaan monet muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat. Jos omaiset eivät halua itse hoitaa siunaukseen liittyviä varauksia, voi nekin jättää hautaustoimiston tehtäväksi. Omaisten ja papin on kuitenkin aina hyvä tavata hyvissä ajoin ennen siunausta.