Hautauksen jälkeen

Haudan hallinta

Hautojen hallintaa ja hautojen hoitosopimuksia koskevat asiat hoidetaan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä. Hautaoikeuden voimassaoloaika on 25 vuotta, hautaoikeuden hinta määräytyy vainajan kotipaikkakunnan mukaan. Sen haltija ei saa hautaa omistukseensa, vaan kyseessä on eräänlainen vuokrasuhde, jota voi jatkaa voimassaoloajan umpeuduttua.

Kallion kirkon uurnaholviin haudattujen tuhka säilytetään uurnissa 25 vuotta, minkä jälkeen se haudataan kirkon alla olevaan kalliohautaan.

Hautaan ei saa haudata ketä tahansa edes haudan haltijan suostumuksella, vaan asiasta on olemassa tarkat säännöt. Jos haudan käyttöoikeutta halutaan rajata, siitä on sovittava vuoden kuluessa uuden haudan lunastuksesta.

Haudan hallinta-ajan pidennykset

Hallinta-aikaa voidaan pidentää myös ilman hautausta 1–25 vuotta. Hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Hautojen hallinta-aikojen päättymisistä ilmoitetaan:

- kyseisillä haudoilla
- suurimmissa valtakunnallisissa sanomalehdissä
- Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja Kaupunki -lehdessä sekä
- Kyrkpressen-lehdessä.

Haudan hallinta-ajan pidennykset voi tilata keskusrekisteristä.

Haudan hoito

Haudan hoito on hautaoikeuden haltijan vastuulla. Hauta tulee pitää siistinä. Haudan voi hoitaa itse tai antaa seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston hoidettavaksi yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan. Haudan hoito tilataan keskusrekisteristä tai hautausmaiden toimistoista. Alueilla, jotka on päätetty pitää yhtenäisen hoidon alueina, hautainhoitorahasto hoitaa haudat erikseen vahvistettua maksua vastaan. Seurakuntayhtymä hoitaa hauta-alueet muistolehdoissa, joissa ei ole erillisiä hautapaikkoja.

Lisätietoa hautojen hoidosta ja haudanhoitohinnasto

Hautamuistomerkki

Haudalle pystytettävän muistomerkin tulee olla hautausmaan määräysten mukainen. Ennen sen hankkimista onkin syytä kysyä hautausmaiden esimiehiltä, millaisia rajoituksia kyseisellä hautausmaalla asiasta on.

Kallion kirkossa vahtimestarit huolehtivat uurnasta ja muistolaatan puhtaudesta.