Hautausmaat

Helsingin seurakuntayhtymällä on käytössään kuusi hautausmaata: Hietaniemi, Malmi, Honkanummi, Maunula, Kulosaari sekä Östersundom. Lisäksi uurnia haudataan Kallion kirkon uurnaholviin. Honkanummen alueella sijaitsee Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteinen tunnustukseton hauta-alue.

Hietaniemen hautausmaa

Hietaniemen hautausmaa on kaupungin sydämessä sijaitseva, 1829 perustettu ja useasti eri aikakausina laajennettu hautausmaakokonaisuus - joka tarjoaa myös maamme taide- ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä välähdyksiä.

Lisätietoa Hietaniemen hautausmaasta

Honkanummen hautausmaa

Honkanummen metsähautausmaa sijaitsee muinaisen ancylus-järven rantatasanteella, 18 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Hautausmaa vihittiin käyttöön 10. marraskuuta 1951 ja ensimmäinen hautaus tapahtui tammikuussa 1957.

Hautausmaalla sijaitsevan Helsingin kauneimpiin sakraalirakennuksiin kuuluvan kappelirakennuksen suunnitteli professori Erik Bryggman. Rakennuksessa on kaksi kappelia. Vuonna 1991 kappelin yhteyteen rakennettiin krematorio yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa.

Lisätietoa Honkanummen hautausmaasta

Kulosaaren hautausmaa

Kulosaaren seurakunnan aktiivinen huvilayhdyskunta alkoi puuhata Iso-Pässin saarelle hautausmaata viime vuosisadan alussa. Tämä sittemmin Leposaareksi nimetylle saarelle perustettu Kulosaaren hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1925. Tunnelmallisen kappelin suunnitteli Armas Lindgren 1927.

Toiminnan alkuvaiheessa hautoja luovutettiin kaikille halukkaille, mutta hautausmaan pienen koon vuoksi Leposaareen haudattujen määrää on rajoitettu sallimalla hautaoikeus vain Kulosaaren ja Matteuksen seurakuntiin kuuluville kulosaarelaisille. Kulosaaren hautausmaan laajennus on parhaillaan suunnitteilla.

Lisätietoa Kulosaaren hautausmaasta

Malmin hautausmaa

Malmin hautausmaa on toiminnallisesti Suomen suurin hautausmaa, jossa haudataan vuosittain n. 2000 vainajaa. Vuonna 1888 päätti silloinen seurakunta rakentaa uuden hautausmaan Suomen kruunun hallinnossa olevalle entiselle harjoitus- ja leiripaikalle Helsingin pitäjän Malmille. Alue vihittiin hautausmaaksi 10. marraskuuta 1894.

Arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnitelmien pohjalta rakennettiin 1921–23 kappelirakennus. Nykyisin kappelirakennuksessa on kolme erillistä siunauskappelia: Iso kappeli sekä Itäinen ja Läntinen kappeli.

Pohjoinen kappeli toimii vainajien näyttöpaikkana omaisille. Kappelirakennuksessa sijaitsee myös krematorio, joka rakennettiin vuonna 1965. Uusi krematorio valmistui kappelirakennuksen viereen v. 2007. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Rotko & Hytönen.

Lisätietoa Malmin hautausmaasta

Maunulan uurnalehto

Vuonna 1966 käyttöön vihitty Maunulan uurnalehto on Suomen ensimmäinen pelkästään uurnahautauksia varten rakennettu hautausmaa. Pinta-ala on 8 hehtaaria ja hautoja on nykyään noin 11 000 kpl. Alue oli aikaisemmin peltoa ja metsää.Vanhat maunulalaiset muistavat myös karjan laiduntaneen alueella. Vanhoissa ilmakuvissa näkyy jäänteitä hautausmaan ja ympäristön sarkaojista.

Nimestään huolimatta kaunis Mätäpuro kiertää osin hautausmaan ulkoreunaa. Alkuperäisessä arkkitehti Erik Sommerschieldin laatimassa suunnitelmassa korttelit ovat säännöllisiä, neliömäisiä lohkoja. Hautarivit ovat suoria samoin kuin pienet pensasaidat. Näiden suunnitelmien mukaan on rakennettu hautakorttelit 1 ja 2 sekä 21 - 41.

Puutarha-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer laati vuonna 1983 suunnitelman ensimmäiseksi muistolehtoalueeksi. Tämä muistolehto 2A sijaitsee keskusmetsän laidalla ison ristin läheisyydessä. Alueella on luonnonkiven edustalle rakennettu vesiallas suihkulähteineen, istutuksineen ja penkkeineen.

Lisätietoa Maunulan uurnalehdosta

Östersundomin hautausmaa

Kaksikymmentä kilometriä Helsingin keskustasta koiliseen sijaitseva Östersundomin hautausmaa on perinteinen ja idyllinen.

Hautausmaan tarkka perustamisvuosi ei ole tiedossa, mutta aluetta on käytetty hautaamiseen 1700-luvulta lähtien. Östersundomin hautausmaa kartoitettiin vuonna 1933 ja sen suunittelusta vastasi arkkitehti Bertel Jung. Vuonna 1974 valmistuneen hautausmaan laajennusalueen pääsuunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen. Uusin osa Östersundomin hautaasmaata on suunnitteluhortonomi Jarmo Väisänen suunnittelema uurna, - ja muistolehtoalue, joka valmistuu hautapaikan määritysten osalta 2012.

Östersundomin hautausmaan kokonaispinta-ala on 7,1 hehtaaria, joka on kokonaan hautauskäytössä. Hautausmaa jakaantuu ns. vanhaan alueeseen, laajennusalueeseen sekä uurna- ja muistolehtoalueeseen.

Lisätietoa Östersundomin hautausmaasta

Kallion kirkon uurnaholvi

Kallion kirkkoon on valmistunut vuoden 1991 aikana uudentyyppinen hautausmaa. Sen esikuvana on Jeesuksen aikainen hautaustapa, jolloin haudat olivat kallioon louhittuja, useampaan kertaan käytettäviä holveja. Kuoleman jälkeen vainaja sijoitettiin yrtteihin käärittynä holvin penkille ja haudan aukko suljettiin vuosiksi. Määräajan jälkeen haudasta poistettiin vähäiset jäänteet, jotka ihmisestä vielä olivat jäljellä, ja hauta puhdistettiin kalkitsemalla ja otettiin uudestaan käyttöön.

Kallion kirkon uurnaholvi on suuri hauta, johon mahtuu noin 2500 uurnaa. Uurna on seurakunnan ja se luovutetaan omaisille tuhkan säilyttämistä varten. Vainajan hautakivi - nimilaatta - sijoitetaan kirkkosalin seinään.

Lisätietoa Kallion kirkon uurnaholvista

Tunnustukseton hautausmaa-alue

Vuonna 2007 otettiin käyttöön Honkanummen hautausmaan pohjoispäässä sijaitseva tunnustukseton hautausmaa, joka on Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteinen hauta-alue.

Alueelta luovutetaan uusia arkku- ja uurnahautoja helsinkiläisille ja vantaalaisille vainajille. Helsinkiläinen vainaja saa joko perushoidollisen tai perushoidottoman arkku- tai uurnapaikan, vantaalainen vainaja saa perushoidollisen arkkupaikan ja perushoidollisen tai – hoidottoman uurnapaikan.

Lisätietoa Tunnustuksettomasta hautausmaa-alueesta